Call us Today ! 11223344 / 45678 | info@yourdomain.com

Setup Menus in Admin Panel

KONKURSY

Lista uczniów naszej szkoły, którzy brali udział w konkursach, przesłuchaniach i warsztatach muzycznych:

Marcel Markowski – wiolonczela (I nagroda na III, IV i VI Okręgowym Konkursie Wiolonczelowym w Warszawie 1997, 1998, 2000; I nagroda w Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli 2000; III nagroda na V Okręgowym Konkursie Wiolonczelowym w Warszawie 1999; wyróżnienie na V Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym we Wrocławiu 1999; udział w Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli 1998; udział w Międzynarodowym Konkusie Wiolonczelowym w Varpalota (Węgry) 2000; udział w Międzynarodowym Konkusie Wiolonczelowym w Dreźnie (Niemcy) 2001; stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 2001)

Aleksandra Celińska-Mysław – skrzypce (I nagroda na III Mazowieckim Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2015; III nagroda na II Mazowieckim Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2014; wyróżnienie I stopnia na I Ogólnopolskim Konkursie Miniatur w Zamościu 2019)

Agata Orzeł – wiolonczela (I nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Miniatur w Zamościu 2019; I nagroda na VI Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2020; I nagroda na VII Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2021; I nagroda na IX Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym w Sochaczewie 2021; II nagroda na III Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2017; II nagroda [I nie przyznano] na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym w Sochaczewie 2019; tytuł Arcymistrza na III Ogólnopolskim konkursie „I pierwszak może być Mistrzem” w Warszawie 2017)

Milan Piszczatowski – wiolonczela (I nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2016; II nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2015; II nagroda na III Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2017; II nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Miniatur w Zamościu 2019; II nagroda na VII Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2021; III nagroda na IV Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2018; wyróżnienie na IV Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu w Warszawie 2020)

Nina Józefiak – wiolonczela (I nagroda na VII Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2021, II nagroda IX Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura wiolonczelowa 2023” w Warszawie)

Jan Borkowicz – gitara (II nagroda na II Dziecięcym Konkursie im. J. Zarębskiego w Łomiankach 2002; dyplomy wyróżniające na IV, V, i VI Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 1998, 1999, 2001; dyplom wyróżniający na II Ogólnpolskich Warsztatach Gitarowych w Warszawie 2003; udział w VII Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 2003; udział w Warsztatach Gitarowych „Akademia Umiejętności Artystycznych” w Warszawie 2006)

Michał Piotrowski – skrzypce (II nagroda na II Dziecięcym Konkursie im. J. Zarębskiego w Łomiankach 2002; udział w III Ogólnopolskich Spotkaniach Skrzypcowych w Płocku 2004)

Piotr Rościszewski – wiolonczela (II nagroda oraz nagroda za wykonanie tańca polskiego na III Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2006; udział w III Konkursie Młodego Wiolonczelisty w Sochaczewie 2007; wyróznienie na I Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczelowym w Warszawie 2009; udział w etapie ogólnopolskim Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2009)

Krzysztof Stasiak – fortepian (II nagroda na III Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2006; udział w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2007; udział w Regionalnych Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych Centrum Edukacji Artystycznej 2008)

Justyna Wierbiłowicz – fortepian (II nagroda na III Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2006; udział w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2007; udział w III Dziecięcym Konkursie im. J. Zarębskiego w Łomiankach 2003)

Borys Piszczatowski – wiolonczela (II nagroda w etapie ogólnopolskim Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2011; nagroda na III Spotkaniach Muzycznych „Pogoń struny” w Siedlcach 2011; III nagroda w V Konkursie Młodego Wiolonczelisty w Sochaczewie 2013;  III nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli 2010; wyróżnienie na II Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczelowym w Warszawie 2012)

Bogdan Waszkiewicz – wiolonczela (II nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2016)

trio: Milan Piszczatowski – wiolonczela, Bogdan Waszkiewicz – wiolonczela, Igor Piszczatowski – fortepian (II nagroda na VI Konkursie Zespołów Kameralnych JuVena w Sulejówku 2016)

Maria Parzyńska – skrzypce (II nagroda na XVI Ogólnopolskich Spotkaniach Skrzypcowych w Żyrardowie 2019; tytuł Supermistrza na IV Ogólnopolskim konkursie „I pierwszak może być Mistrzem” w Warszawie 2018; wyróżnienie I stopnia na I Ogólnopolskim Konkursie Miniatur w Zamościu 2019)

Klara Puścikowska – wiolonczela (II nagroda na V Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2019)

Piotr Orłowski – gitara (II nagroda na Konkursie Gitarowym „Gitarofonia 2021” w Warszawie; wyróżnienie II stopnia na XII Międzyszkolnych Spotkaniach z Gitarą w Warszawie 2021; udział w VI Mazowieckim Konkursie „Gitara na Pradze” 2022; wyróżnienie na Konkursie Gitarowym „Gitarofonia 2024” w Warszawie)

Anna Sołtysik – wiolonczela (II nagroda na VII Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2021, II nagroda na IX Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura wiolonczelowa 2023” w Warszawie)

Zofia Parzyńska – śpiew (II nagroda na XIX Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej w Otwocku 2023)

Rose Bailey – wiolonczela (III nagroda na IX Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2023)

Malwina Borkowicz – śpiew, Szymon Nastula – gitara (III nagroda na V Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Otwocku)

Róża Bojemska – wiolonczela (III nagroda na I Mazowieckim Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2013)

Stanisław Kantorowicz – wiolonczela (III nagroda na II Mazowieckim Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2014; III nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” w Warszawie 2015)

Klara Neumann – skrzypce (III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Opus 2021” w Krakowie)

trio „Piccolo”Monika Blankiewicz – śpiew, Weronika Blankiewicz – śpiew, Krzysztof Blankiewicz – fortepian (III nagroda na XIV Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Otwocku)

Aleksandra Budzyńska – fortepian, wiolonczela (miejsce w grupie I na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu w Warszawie 1993; miejsce w grupie I na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas II Fortepianu w Warszawie 1993; miejsce w grupie I na Regionalnych Przesłuchaniach Klas Fortepianu „Rozwój Dziecka” Warszawie 1994; miejsce w grupie II na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu w Warszawie 1997; udział w finale IV Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów w Bydgoszczy 1999; udział w IV i VI Okręgowym Konkursie Wiolonczelowym w Warszawie 1998, 2000)

Krzysztof Krajewski – gitara (miejsce w grupie I na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Gitary w Warszawie 1994; miejsce w grupie I na IX Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej w Koszalinie 1998; dyplomy wyróżniające na II, IV i V Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 1996, 1998, 1999; udział w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Żorach 1994)

Klara Kantorowicz – wiolonczela (wyróżnienie na IV Okręgowym Konkursie Wiolonczelowym w Warszawie 1998; udział w III Okręgowym Konkursie Wiolonczelowym w Warszawie 1997; udział w Konkursie im. Janiny Garści w Stalowej Woli 1998)

Tomasz Wacikowski – gitara (wyróżnienie na IV Międzynarodowym Konkursie im. J. Zarębskiego w Łomiankach 2004; dyplom wyróżniający na VIII Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 2005; dyplom wyróżniający na II Ogólnpolskich Warsztatach Gitarowych w Warszawie 2003; udział w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2005; udział w V Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Olsztynie 2008; udział w Warsztatach Gitarowych „Akademia Umiejętności Artystycznych” w Warszawie 2006)

Natalia Głowacka – flet (wyróżnienie na III Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2006; udział w Regionalnych Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych Centrum Edukacji Artystycznej 2008)

Maksymilian Królasik – skrzypce (wyróznienie na II Mazowieckim Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2014, wyróznienie na Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2016)

duo wiolonczelowe Katarzyna Jasiniewska i Róża Bojemska (wyróznienie na IV Konkursie Zespołów Kameralnych JuVena w Sulejówku 2014)

Krzysztof Król – skrzypce (wyróżnienie na III Mazowieckim Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2015)

Wiktor Jabłoński – gitara (wyróżnienie na I Międzyszkolnym Konkursie „Gitara na Pradze” w Warszawie 2015)

Monika Blankiewicz – śpiew (wyróżnienie na XIII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Otwocku 2016; wyróżnienie na II Wilanowskim Festiwalu „Filmosenki” w Warszawie)

Maria Waszkiewicz – śpiew (wyróżnienie na XIII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Otwocku 2016; wyróżnienie na II Wilanowskim Festiwalu „Filmosenki” w Warszawie)

kwartet: Antonina Król, Jan Bochniarz, Ignacy Karłowicz – gitary, Jan Król – fortepian (wyróżnienie na II Mazowieckim Konkursie „Gitara na Pradze” w Warszawie 2016; udział w Regionalnych Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2016)

Wiktor Galiński – gitara (wyróżnienie na V Ogólnopolskim Przeglądzie „Gitarowe NasTroje” w Warszawie 2016, udział w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Pruszkowie 2016, wyróżnienie na IV Ogólnopolskim Konkursie Gitara na Pradze” w Warszawie 2018)

Jan Bochniarz – gitara (wyróznienie na Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Pruszkowie 2016, udział w I Międzyszkolnym Konkursie „Gitara na Pradze” w Warszawie 2015)

Maria Neumann – flet (wyróznienie na Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Siedlcach 2016)

Leonard Grzymała – fortepian (tytuł Mistrza na I Ogolnopolskim Konkursie Instrumentalnym „I Pierwszak Może Być Mistrzem” w Warszawie 2015)

siostry Urszula, Ludwika i Aleksandra Budzyńskie – trio fortepianowe (zaproszenie do udziału w koncercie laureatów w konkursie „Muzyczne Cimelia Biblioteki Narodowej” w Oborach 1997)

Marcin Athanasiou – gitara (dyplom wyróżniający na VI i VII Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 2001, 2002)

Anna Zaręba – gitara (dyplom wyróżniający na VI i VII Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 2001, 2002; udział w IV Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 1998)

Maciej Wacikowski – gitara (dyplom wyróżniający na II Ogólnpolskich Warsztatach Gitarowych w Warszawie 2003)

Szymon Tobiasz – gitara (dyplom wyróżniający na Międzyszkolnych Spotkaniach z Gitarą w Warszawie 2009; udział III Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Elblągu 2014)

Antonina Król – gitara (dyplom wyróżniający na IV Ogólnopolskim Przeglądzie „Gitarowe NasTroje” w Warszawie 2014; udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2014; udział w V Ogólnopolskim Przeglądzie „Gitarowe NasTroje” w Warszawie 2016)

Paulina Mleczko – fortepian (miejsce w grupie II na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu w Warszawie 1993; miejsce w grupie II na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu w Warszawie 1997)

Urszula Budzyńska – fortepian (miejsce w grupie II na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu w Warszawie 1993)

Magdalena Krupa – fortepian (miejsce w grupie II na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu w Warszawie 1993)

Monika Zachaj – fortepian (miejsce w grupie II na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas II Fortepianu w Warszawie 1993)

Ludwika Budzyńska – fortepian (miejsce w grupie II na Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Fortepianu w Warszawie 1994)

Marta Chlewicka – śpiew (finalistka III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej i Zagranicznej w Warszawie 2021)

Tomasz Rokicki – gitara (udział w Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 1995)

Piotr Krupiński – gitara (udział w V Regionalnych Warsztatach Gitarowych w Warszawie 1999)

Monika Wierbilowicz – fortepian (udział w III Dziecięcym Konkursie im. J. Zarębskiego w Łomiankach 2003; udział w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2005)

Damian Cygan – gitara (udział w II Ogólnpolskich Warsztatach Gitarowych w Warszawie 2003)

Kamil Pawlicki – gitara (udział w Warsztatach Gitarowych „Akademia Umiejętności Artystycznych” w Warszawie 2006)

Małgorzata Łukomska – flet (udział w Regionalnych Przesłuchaniach Klas Indstrumentów Dętych Drewnianych Centrum Edukacji Artystycznej 2007; udział w Regionalnych Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych Centrum Edukacji Artystycznej 2008)

Izabela Zaczek – fortepian (udział w Regionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2007)

Wojciech Sitek – skrzypce (udział w VI Żyrardowskich Spotkaniach Skrzypcowych 2008)

Helena Muszyńska – gitara (udział w Międzyszkolnych Spotkaniach z Gitarą w Warszawie 2009)

Jan Król – fortepian (udział w II Warszawskim Kokursie Pianistycznym 2011; udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2012)

Karol Chlewicki – fortepian (udział w II Warszawskim Kokursie Pianistycznym 2011)

kwartet: Marta Wójcik – flet, Lilana Waszkiewicz – skrzypce, Borys Piszczatowski – wiolonczela, Antonina Waszkiewicz – wiolonczela (udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych w Skierniewicach 2012)

Aleksandra Bondarenko – gitara (udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Gitary w Piotrkowie Trybunalskim 2012)

Tymoteusz Kopeć – fortepian (udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2012)

Maksymilian Łudziński – fortepian (udział w Makroregionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej 2012)

Helena Strzembosz – fortepian (udział w IV Warszawskim Kokursie Pianistycznym 2013)

Julia Szablewska – fortepian (udział w II Mazowieckim Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2014)

Lilianna Bondarenko – wiolonczela (udział w II Mazowieckim Konkursie „Taniec – miniatura instrumentalna” w Konstancinie 2014)

Cezary Muraszko – gitara (udział w IV Ogólnopolskim Przeglądzie „Gitarowe NasTroje” w Warszawie 2014)

zespół rytmiczny klasy III – (udział w II Ogólnoplskim Przegladzie Zespołów Rytmiki w Skierniewicach 2016)

Gabriela Celińska-Mysław – fortepian (udział w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2016)

Marta Chlewicka – skrzypce (udział w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2016)

Michał Dębecki – fortepian (udział w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2016)

Marianna Hryciuk – fortepian (udział w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2016)

Alicja Szcząchor – fortepian (udział w Przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2016)

Ryszard Jaskólski – gitara (udział w IV Ogólnopolskim Konkursie „Gitara na Pradze” w Warszawie 2018; udział w I Festiwalu „Gitarofonia 2020” w Warszawie)

trio: Leon Sabliński – flet, Ryszard Jaskólski – gitara, Iwo Banaś – gitara i fortepian (udział w IV Ogólnopolskim Konkursie „Gitara na Pradze” w Warszawie 2018)

trio: Jan Neumann – skrzypce, Wiktor Galiński – gitara, Stanisław Kantorowicz – wiolonczela (udział w IV Ogólnopolskim Konkursie „Gitara na Pradze” w Warszawie 2018)

O Szkole Muzycznej w Józefowie

W naszej szkole prowadzone są lekcje gry na instrumentach muzycznych oraz umuzykalnienia i teorii muzyki.

Prowadzimy klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego oraz śpiewu.
Więcej

KONTAKT

top
Prywatna Szkoła Muzyczna w Józefowie
© Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Setup Menus in Admin Panel