Call us Today ! 11223344 / 45678 | info@yourdomain.com

Setup Menus in Admin Panel

ZAPISY

Szkoła prowadzi rekrutację na przełomie maja i czerwca. Niekiedy prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na początku września rozpoczynającego dany rok szkolny. W wyjątkowych wypadkach można ubiegać się o przyjęcie do szkoły w ciągu trwającego roku szkolnego.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy zgłosić się na przesłuchanie wstępne. Proszę wypełnić, zapisać i wysłać jako załącznik pocztą elektroniczną „formularz zgłoszeniowy” lub dokonać zgłoszenia telefonicznie. Indywidualny termin przesłuchania wstępnego zostanie wyznaczony po otrzymaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty za przesłuchanie w wysokości 50 zł. Po przesłuchaniu wstępnym komisja rekrutacyjna wydaje opinię w sprawie możliwości podjęcia przez kandydata nauki w naszej szkole oraz wyboru odpowiedniej dla niego ścieżki nauczania. Kandydat zostaje wpisany na listę uczniów po podpisaniu przez rodziców „umowy o naukę” i wniesieniu wpisowego.

W przypadku zapisania dziecka do szkoły opłata za przesłuchanie wstępne jest odejmowana od wpisowego.

Dla dzieci pragnących uczęszczać wyłącznie na zajęcia rytmiki w ramach „zerówki” muzycznej przesłuchanie wstępne nie jest wymagane.

O Szkole Muzycznej w Józefowie

W naszej szkole prowadzone są lekcje gry na instrumentach muzycznych oraz umuzykalnienia i teorii muzyki.

Prowadzimy klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego oraz śpiewu.
Więcej

KONTAKT

top
Prywatna Szkoła Muzyczna w Józefowie
© Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Setup Menus in Admin Panel