Call us Today ! 11223344 / 45678 | info@yourdomain.com

Setup Menus in Admin Panel

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Rok założenia szkoły: 1991

Wpis do ewidencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 27/96.

Uprawnienia szkoły publicznej nadano szkole we wrześniu 1993 r.. W 2018 r., w związku z wprowadzonymi zmianami w prawie oświatowym, szkoła postanowiła zrezygnować z uprawnień szkoły publicznej.

Szkoła nadal realizuje podstawę programową przewidzianą dla szkół publicznych zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Ustawą Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prowadzi naukę na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze i flecie poprzecznym w cyklach: sześcioletnim (dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6-9 lat) oraz czteroletnim (dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 10-16 lat).

Tygodniowy rozkład zajęć obejmuje:

– w klasie I cyklu sześcioletniego: 2 lekcje po 30 minut instrumentu głównego oraz 2 lekcje po 45 minut zajęć ogólnomuzycznych (rytmika z kształceniem słuchu)

– w klasach II-III cyklu sześcioletniego: 2 lekcje po 45 minut instrumentu głównego oraz 2 lekcje po 45 minut zajęć ogólnomuzycznych (rytmika z kształceniem słuchu)

– w klasach IV-VI cyklu sześcioletniego: 2 lekcje po 45 minut instrumentu głównego oraz od 4 do 6 lekcji po 45 minut zajęć ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki, chór lub zespół kameralny; dla nie-pianistów 1 lekcja 30 minut fortepianu dodatkowego)

– w klasie I cyklu czteroletniego: 2 lekcje po 45 minut instrumentu głównego oraz 2 lekcje po 45 minut zajęć ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu z zasadami muzyki)

– w klasach II-IV cyklu czteroletniego: 2 lekcje po 45 minut instrumentu głównego oraz od 4 do 6 lekcji po 45 minut zajęć ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zasady muzyki, chór lub zespół kameralny; dla nie-pianistów 1 lekcja 30 minut fortepianu dodatkowego)

O Szkole Muzycznej w Józefowie

W naszej szkole prowadzone są lekcje gry na instrumentach muzycznych oraz umuzykalnienia i teorii muzyki.

Prowadzimy klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego oraz śpiewu.
Więcej

KONTAKT

top
Prywatna Szkoła Muzyczna w Józefowie
© Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Setup Menus in Admin Panel