Call us Today ! 11223344 / 45678 | info@yourdomain.com

Setup Menus in Admin Panel

SZKOŁA UMUZYKALNIAJĄCA

Szkoła umuzykalniająca została powołana w 1995 r. jako uzupełnienie oferty edukacyjnej Prywatnej Szkoły Muzycznej I st. w Józefowie. Nauka w szkole umuzykalniającej jest przeznaczona dla osób niezainteresowanych realizacją pełnego wymiaru zajęć przewidzianych dla szkoły muzycznej I st. z uprawnieniami szkoły publicznej.

Tygodniowa ilość zajęć i zestaw przedmiotów w szkole umuzykalniającej są ustalane dla każdego ucznia w drodze porozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a jego rodzicami. Ilość lat nauki w szkole umuzykalniającej jest nielimitowana.

Oprócz dwóch lekcji tygodniowo wybranego przedmiotu głównego (do wyboru: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet poprzeczny, śpiew, piosenka) można pobierać od 1 do 4 lekcji tygodniowo spośród przedmiotów ogólnomuzycznych nauczanych w szkole muzycznej I st.

O Szkole Muzycznej w Józefowie

W naszej szkole prowadzone są lekcje gry na instrumentach muzycznych oraz umuzykalnienia i teorii muzyki.

Prowadzimy klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego oraz śpiewu.
Więcej

KONTAKT

top
Prywatna Szkoła Muzyczna w Józefowie
© Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Setup Menus in Admin Panel