Call us Today ! 11223344 / 45678 | info@yourdomain.com

Setup Menus in Admin Panel

OPŁATY

Opłaty w naszej szkole obejmują wpisowe oraz czesne.

Wpisowe jest jednorazową opłatą wnoszoną przed rozpoczęciem nauki. Kolejne dzieci z tej samej rodziny (rodzeństwo) są zwolnione z wpisowego.

Czesne, czyli opłata za zajęcia dydaktyczne i utrzymanie szkoły jest płatne w 12 równych miesięcznych ratach wnoszonych z góry za dany miesiąc.

W roku szkolnym 2021/2022 system opłat czesnego uwzględnia następujące zasady:

  • – podstawą kalkulacji jest opłata za cały rok szkolny*
  • – w całym roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 70 lekcji indywidualnych instrumentu głównego (35 lekcji, jeżeli lekcja jest raz w tygodniu)

Wprowadzamy także możliwość skorzystania z rabatów:

  • – płacąc z góry do 20 lipca 2021 r. za dowolny okres roku szkolnego 2021/2022 obowiązują dotychczasowe stawki (ustalone w roku 2019/2020)
  • – płacąc z góry za cały rok do 20 września 2021 r. otrzymają państwo zniżkę w wysokości 6%
  • – płacąc z góry za każdy semestr, do 20 września 2021 r. i do 20 stycznia 2022 r. otrzymają państwo zniżkę w wysokości 4%

* Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Zajęcia dydaktyczne (lekcje) odbywają się od dnia następującego po rozpoczęciu roku szkolnego do ostatniego czwartku po 20 czerwca z wyłączeniem ferii i dni wolnych przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra. 

Opłaty za szkołę muzyczną
I stopnia

Wpisowe: 1000 zł

Czesne miesięczne:
klasa I cyklu sześcioletniego - 600 zł
klasy II-III cyklu sześcioletniego - 700 zł
klasy IV-VI cyklu sześcioletniego - 900 zł

klasa I cyklu czteroletniego - 700 zł
klasy II-IV cyklu czteroletniego - 900 zł

nr konta: BS Otwock
29 8001 0005 2001 0004 1843 0001

odbiorca:
Prywatna Szkoła Muzyczna
ul. Świerkowa 11
05-420 Józefów

Opłaty za szkołę umuzykalniającą

Wpisowe: 600 zł


Czesne miesięczne:


Od 450 zł do 900 zł miesięcznie, w zależności od ilości zajęć.

Szczegółowe informacje wysyłamy na żądanie zainteresowanych.
nr konta: Bank Millenium
40 1160 2202 0000 0003 1841 8104
odbiorca:
Szkoła Umuzykalniająca Monika Anna Budzyńska ul. Świerkowa 11
05-420 Józefów

Opłaty za zerówkę muzyczną


Wpisowe: nie jest wymagane

Czesne miesięczne: rytmika 2 x 45 min. tygodniowo - 150 zł
lekcje instrumentu 2 x 30 min. oraz rytmika 2 x 45 min. tygodniowo - 600 zł

nr konta: Bank Millenium
40 1160 2202 0000 0003 1841 8104
odbiorca:
Szkoła Umuzykalniająca Monika Anna Budzyńska ul. Świerkowa 11
05-420 Józefów

Opłaty za inne zajęcia


Opłata za lekcję indywidualną poza zajęciami objętymi tygodniową siatką godzin - 100 zł

Opłata za lekcję grupową poza zajęciami objętymi tygodniową siatką godzin - 40 zł

Czesne miesięczne za naukę na poziomie szkoły muzycznej II st. wynosi 900 zł.

nr konta: Bank Millenium
40 1160 2202 0000 0003 1841 8104
odbiorca:
Szkoła Umuzykalniająca Monika Anna Budzyńska ul. Świerkowa 11
05-420 Józefów

O Szkole Muzycznej w Józefowie

W naszej szkole prowadzone są lekcje gry na instrumentach muzycznych oraz umuzykalnienia i teorii muzyki.

Prowadzimy klasy: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego oraz śpiewu.
Więcej

KONTAKT

top
Prywatna Szkoła Muzyczna w Józefowie
© Wszystkie Prawa Zastrzeżone.

Setup Menus in Admin Panel